цени
 
 
дестинация цена
България Фиксирани 0.08
България Мобилни 0.44
САЩ и Канада 0.08
Европа Фиксирани 0.10
Европа Мобилни 0.47

Цена на минута с ДДС

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    
Faeroe Islands1.49 лв
Falkland Islands2.39 лв
Fiji Cellular0.69 лв
Fiji Islands0.69 лв
Finland0.16 лв
Finland0.44 лв
Finland Cellular0.44 лв
France0.08 лв
France Cellular0.44 лв
France Cellular-Bouygues0.44 лв
France Cellular-Orange0.44 лв
France Cellular-Other Services and Pager0.54 лв
France Cellular-Sfr0.44 лв
France Overseas Departments (fod or dom)0.44 лв
France Premium0.44 лв
French Guiana0.29 лв
French Guiana-Cellular0.79 лв
French Polynesia0.79 лв
French Polynesia Cellular0.79 лв