цени
 
 
дестинация цена
България Фиксирани 0.08
България Мобилни 0.44
САЩ и Канада 0.08
Европа Фиксирани 0.10
Европа Мобилни 0.47

Цена на минута с ДДС

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    
Haiti0.69 лв
Haiti Cellular0.69 лв
Haiti Cellular-Digicel0.69 лв
Honduras0.49 лв
Honduras Cellular0.49 лв
Honduras Cellular-Ctel0.49 лв
Honduras Cellular-Megatel0.49 лв
Hong Kong0.07 лв
Hong Kong Cellular0.07 лв
Hungary0.08 лв
Hungary0.44 лв
Hungary Cellular0.53 лв