цени
 
 
дестинация цена
България Фиксирани 0.08
България Мобилни 0.44
САЩ и Канада 0.08
Европа Фиксирани 0.10
Европа Мобилни 0.47

Цена на минута с ДДС

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    
Kazakhstan0.29 лв
Kazakhstan Cellular0.29 лв
Kenya0.39 лв
Kenya Cellular0.39 лв
Kenya Cellular-Celltel0.39 лв
Kenya Cellular-Safaricom0.39 лв
Kiribati1.89 лв
Kuwait0.29 лв
Kuwait Cellular0.29 лв
Kyrgyzstan0.32 лв
Kyrgyzstan Cellular0.32 лв