цени
 
 
дестинация цена
България Фиксирани 0.08
България Мобилни 0.44
САЩ и Канада 0.08
Европа Фиксирани 0.10
Европа Мобилни 0.47

Цена на минута с ДДС

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    
Zambia0.19 лв
Zambia0.44 лв
Zanzibar0.79 лв
Zimbabwe0.39 лв
Zimbabwe Cellular-Econet0.99 лв
Zimbabwe Cellular-Netone0.99 лв
Zimbabwe Cellular-Telecel0.99 лв